HAKKINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin felsefe seminerleri dizisi ilk kez 2018 yılının Sonbaharında gerçekleştirildi. Aydınlanma teması ile düzenlediğimiz bu etkinlik toplamda sekiz hafta sürdü. İlgili tema bağlamında bilgiden ahlaka, sanattan hukuka ve insan haklarına kadar sistematik felsefenin pek çok alanına ilişkin tartışmaların yapıldığı bu etkinliğe kentimizde yaşayan yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösterilen yoğun ilgi ve talep sonrasında 2019 yılının Kasım ayında felsefe seminerlerinin ikincisi düzenlendi. Güncel tartışmalara uygun olması bakımından Adalet teması ekseninde organize edilen felsefe seminerleri dizisinin ikincisi dört hafta sürdü. Her hafta üç konuşmacının söz aldığı bu etkinliklerde felsefe ile felsefenin kesiştiği birçok alanda (hukuk, teoloji, politika vb.) adalet teması masaya yatırıldı. 2018 yılında olduğu gibi konuşmalara gösterilen yoğun ilgi, şartlar ne olursa olsun, felsefe seminerleri dizisinin devam ettirilmesi gerektiği fikrinin kalıcılaşmasına yol açtı. Bu sene de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen felsefe günleri hepimiz için oldukça güncel olan bir problemi tartışacak: Dünyanın Geleceği, Geleceğin Dünyası… Büyükşehir Belediyesi olarak meselenin küresel boyutunun da önemini gözeterek bu yılki etkinliğin uluslararası düzeyde yapılmasına karar verdik. Ulusal düzeyden uluslararası düzeye geçtiğimiz bu dönemde Covid-19 salgınının yarattığı belirsizlik içerisinde, politikanın ufkunu, insan-doğa ilişkisinin yeni görünümlerini, krizin insanın anlam arayışına yaptığı etkileri ve son olarak krizle kurduğumuz tuhaf ilişkiyi anlamaya çalışarak “dünyanın geleceğini ve geleceğin dünyasını” tartışmaya açmak istiyoruz. Hepinizi Aralık ayındaki söyleşilere bekliyoruz…